Kielecki Klub Lekkoatletyczny

Kielecki Klub Lekkoatletyczny


Kielecki Klub Lekkoatletyczny, który przejął zawodników startujących poprzednio w Budowlanych, założony został 11 grudnia 2004 roku. 10 stycznia 2005 roku odbyło się jego pierwsze walne zebranie, podczas którego wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
Logo i flagę KKL wykonała Katarzyna Dziuba, ówczesna studentka łódzkiej ASP.

Skład zarządu
Prezes - Mariusz Puchała
V-ce prezes - Krzysztof Jóźwik
Sekretarz - Urszula Tietierin
Skarbnik - Grzegorz Furmanek
Członek zarządu - Wiktor Woś
Członek zarządu - Jakub Sobura-Durma
Członek zarządu - Sabina Jarząbek 

Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz
Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego

Przekazanie 1% podatku to sposób na wsparcie naszego Klubu, który ma za zadanie rozwijać umiejętności i talenty młodych sportowców. Dzięki Twojej pomocy możemy uzyskać dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu sportowego, organizację treningów, czy też udział w zawodach.