Klub

Kielecki Klub Lekkoatletyczny, który przejął zawodników startujących poprzednio w Budowlanych, założony został 11 grudnia 2004 roku. 10 stycznia odbyło się jego pierwsze walne zebranie, podczas którego wybrano zarząd i komisję rewizyjną.


Zarząd KKL:

 Prezes – Grzegorz Furmanek


Wiceprezes – Krzysztof Jóźwik


Sekretarz – Irena Wrona


Skarbnik – Agnieszka Wrona

Tietierin Paweł Członek Zarządu
Kozłowski Bartłomiej Członek Zarządu
Jasiński Antoni Członek Zarządu
Woźniak Łukasz Członek Zarządu

Trenerzy:

Grzegorz Furmanek
Krzysztof Januchta
Krzysztof Jóźwik
Mirosława Sarna
Paweł Tietierin
Agnieszka Wrona